A kézirat eredetileg – a 14. századi szefárd haggádákban megszokott módon – bibliai képek sorozatával kezdődött, amelyek Mózes életének (megtalálása, neveltetése, az égő csipkebokor, a Fáraó előtt) illetve a Kivonulásnak a legfontosabb mozzanatait ábrázolták (tíz csapás, egyiptomi elsőszülöttek halála és temetése, a Fáraó parancsa és az egyiptomiak kifosztása, kivonulás, átkelés a Vörös-tengeren, Mirjám tánca és Mózes éneke, széder-este ünneplése). Később, a kódex újrakötésekor – még a 16. század előtt, minthogy a tulajdonos ekkori bejegyzése már az új első oldalon olvasható – ezeket az íveket rosszul helyezték vissza: egy részük a kötet hátuljára került, illetve sorrendjük is felcserélődött. Bezalel Narkiss 1967-ben rekonstruálta az ívek és a képek eredeti sorrendjét, amelyeket Gabrielle Sed-Rajna is közöl az 1990-es facsimile kiadás magyar nyelvű kísérőfüzetében. Alább a bibliai képeket eredeti sorrendjükben is közöljük, az egyes oldalak alatt a jelenlegi folio-számozással. A jelenetek rövid leírását az egyes oldalakra kattintva, a felnagyított oldalkép mellett olvashatjuk.