Pesarói Sziddur
(MS A380)

Az itáliai reneszánsz művészet e kiemelkedő alkotását, az 1481-ben Pesaro városában befejezett, két kötetes, római rítusú imakönyvet (mahzór), a bejegyzés tanúsága szerint az 5656. évi Purim első napján (1896. február 28.) Padovában vásárolta Kaufmann a Triesti testvérektől. A két kötet tartalma egymást kiegészíti. Az írnokok neve a két kötetben azonos (Ábrahám), az írás azonban különböző, ami névazonosságra utalhat. A díszítésekben a két kötet — a közös vonások mellett — egyedi jellegzetességeket is felmutat.

Az itáliai reneszánsz e remekművét csak a róla készült mikrofilm alapján tudjuk bemutatni, mivel a kéziratot több más héber ősnyomtatvánnyal, kézirattal és geniza-töredékkel együtt az 1980-as évek elején ellopták a Gyűjteményből. Kérjük, ha bármit tud a kézirat feltalálási helyéről, értesítse a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárát.